Palvelutarjontamme laajennuttua tarjoamme asiakkaillemme ammatillisen tukihenkilötyön palvelua sekä yksilöohjausta vammaisten henkilöiden ja autisminkirjon henkilöiden tarpeisiin. Haluamme ammatillisen tukihenkilön antaman tuen ja ohjauksen keinoin mahdollistaa asiakkaillemme aidon ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen syntymisen. Vahvistamme myös asiakkaidemme sosiaalisen kanssakäymisen taitoja, yksilöllisiä voimavaroja sekä itsenäistä elämänhallintaa.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että olemme läsnä hetkessä, tietoisena siitä, mitä tapahtuu juuri tässä ja nyt. Jokainen aidosti ja yhdessä koettu hetki on ainutkertainen!

Pin It on Pinterest

Share This